Bildiri Gönderimi

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır,
Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:
- Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde  hazırlanacaktır.
- Bildiri özetleri, yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
- Sunulmak istenen bildirinin kongre konularına uygun olması (kongre ana konularından hangisinin altında yer aldığının bildirilmesi) 
- Bildiri özetinin şu alt başlıkları içermesi gerekmektedir; amaç, yöntem (araştırma modeli; araştırma grubu ya da evren/örneklem; veri toplama araçları/verilerin toplanması) bulgular ve sonuç. 
- Bulguların ve sonucun yer almadığı bildiri özetleri kabul edilmemektedir.
- Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığına dair bilgi iletilecektir.
- Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de sunulmasına uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline bilim kurulunca karar verilecektir.
- Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

Poster Bildiri Özellikleri:
- Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.
- Poster tasariminizi PDF dosyası olarak hazırlanacaktır.
- Poster ölçüleri dikey A4 veya A3 formatlarda olabilir.
- Örnek PDF poster tasarımı için tıklayınız
- Dosya boyutu 20Mb dan küçük olmalıdır.
- Sadece PDF formatında dosyalar kabul edilmektedir.

DAVETLİ KONUŞMACILAR