PANELLER

Panel I - Değişen Kültür; Travma ve Günümüz Toplumunda Çocuklar ve Gençler

Moderatör: Prof. Dr. Müge Tamar Karaoğlu
Konuşmacılar: Prof. Dr. Müge Tamar Karaoğlu, Prof. Dr. Defne Tamar Gürol, Dr. Önder Küçük

Prof. Dr. Müge Tamar Karaoğlu, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Bencillik İkliminde Çocuk ve Genç
Prof. Dr. Defne Tamar Gürol, Psikiyatrist, Psikanalist
Bireyden Topluma Şiddet
Dr. Önder Küçük, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Yoksulluk ve Çocuk

Panel II - Pandeminin Görünmeyen Yüzü 

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Gencer
Konuşmacılar: Prof. Dr. Özlem Gencer, Dr. Önder KüçükDr. Sevcan Karakoç

Prof. Dr. Özlem Gencer, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Pandemide İstismar
Dr. Önder Küçük, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi 
Pandemiden Ruhsal Salgına
Dr. Sevcan Karakoç, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Bir Neslin Kaybına Giden Yolda Pandemide Okul Yoksunluğu

Panel III - Travma ve Okullar

Moderatör: Prof. Dr. Figen Çok, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi, Egeden Çocuk ve Travma Vakfı
Konuşmacılar: Dr. Murat Ağan, Ekin Gamze Gencer, Uzm. Psik. Dan. Ramazan Aydın

Dr. Murat Ağan, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Gen Müd, Rehberlik Hizm. Daire Başkanı 
MEB Psikososyal Destek Çalışmaları
Ekin Gamze Gencer, Eğitim Reformu Girişimi Temsilcisi, Sabancı Üniversitesi
Okullar, Eğitim ve Travmalara Bakış
Uzm. Psik. Dan. Ramazan Aydın, PDR Derneği Diyarbakır Şube Başkanı, MEB Okul Psikolojik Danışmanı
Okul Ortamında Çocuk ve Travma

Panel IV - Nesiller Boyu Travma Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Gencer
Konuşmacılar: Dr. Begüm Şahbudak, Prof. Dr. Şebnem Pırıldar, Doç. Dr. Aylin Özbek

Dr. Begüm Şahbudak, Manisa Sinir ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
Cinsel İstismarda Kuşaktan Kuşağa Aktarım
Prof. Dr. Şebnem Pırıldar, Ege Üniversitesi Psikiyatri ABD
Çocukluktaki İstismarın Yetişkinlikteki Görünümü
Doç. Dr. Aylin Özbek, Emekli Öğr. Üyesi
Travmanın Kuşaklar Arası Aktarımı Nasıl Gerçekleşir? Nasıl Önlenir?  

Panel V - Bağımlılık ve Özkıyım Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Zeki Yüncü
Konuşmacılar: Prof. Dr. Zeki Yüncü, Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şentürk Pilan, Prof. Dr. Diğdem Siyez

Prof. Dr. Zeki Yüncü,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Bir Tür Yavaş Özkıyım Modeli
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şentürk Pilan 
Bir Bağımlılık Tipi Olarak Tekrarlayan Kendine Zarar Verme Davranışlarına Yaklaşım
Prof. Dr. Diğdem Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Bağımlılıkta Aile Temelli Müdaleler

Panel VI - Pandemi,  Dezavantajlı Çocuk / Ergenler ve Travma

Moderatör: Prof. Dr. Senem Başgül
Konuşmacılar: Prof. Dr. Senem Başgül, Ilgın Gökler Danışman, Rubab Arım

Prof. Dr. Senem Başgül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Böl.
Özel Gereksinimli Çocukların Pandemi Sürecinde Sosyal, Fiziksel ve Bilişsel Gelişimi
Ilgın Gökler Danışman - TED Üniversitesi (Psikoloji) Böl Başk.
Pandemide Dezavantajlı Aileler ve Çocukları: "Ekolojik ve Sistemik Açıdan Bir Değerlendirme". 
Dr. Rubab Arım, Statistics Canada, University of British Colombia
Kanada’da Dezavantajlı Çocuklar, Aileleri ve Pandemi ( Online )

Panel VII - İstismarın İstismarı ve Medya

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Gencer  
Konuşmacılar: Prof. Dr. Özlem Gencer, Prof. Dr. Aylin Göztaş, Av. Murat Aydın

Prof. Dr. Özlem Gencer, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
İstismar Haberlerinin Çocuklara Etkileri,
Prof. Dr. Aylin Göztaş, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
------------------------------
Av. Murat Aydın, Hukuk
İstismar Suçunun Yargılanması ve Çocuğun Korunması 

Panel VIII - Tüm Boyutlarıyla İstismar

Moderatör: PsikDeniz Eryılmaz, Egeden Çocuk ve Travma Vakfı
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ayşen Coşkun, Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Prof. Dr. Tolga Dağlı, Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen

Prof. Dr. Ayşen Coşkun, Kocaeli Üniv. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü                       
Duygusal İstismardan Cinsel İstismara Çocuk İstismarının Etkileri
Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Aile Eğitimlerinin Önemi
Prof. Dr. Tolga Dağlı, Marmara Üniv. Tıp Fak. Emekli Öğr. Üyesi, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği
Çocuğa Yönelik Şiddet Toplumsal Bir Sorundur
Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Adli Tıp
Çocuk İstismarında Adli Tıbbi Değerlendirme ve Yaşanan Sorunlar

Panel IX - Zorlu Yaşam Olayları, Çocuklar ve Müdahaleler

Moderatör: Prof. Dr. Aysun Doğan
Konuşmacılar: Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Aysun Doğan, Dr. Öğr. Üy. Büşra Akçabozan Kayabol, Dr. Öğr. Üyesi İdil Aksöz Efe

Prof. Dr. Şükrü Hatun, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Yoksulluğu
Prof. Dr. Aysun Doğan, Ege Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuarı
Okul Zorbalığı ve Önlenmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Akçabozan Kayabol, Bahçeşehir Üniversitesi, (PDR)
Mülteci Çocuklar ve Ergenlerle Okul Temelli Önleyici Müdahaleler
Dr. Öğr. Üyesi İdil Aksöz Efe, Atatürk Üni, PDR, Chaplaincy Health Care, Washingthon, ABD  
Çocuk ve Ergenlerde Yas Çalışmaları ( Online )

Panel X - Psikolojik Dayanıklılığın Geliştirilmesi 

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Karaırmak
Konuşmacılar: Özlem Karaırmak, Doç Dr. Suna Eryiğit, Doç. Dr. Didem Aydoğan, Uzm. Psik. Pınar Aslan

Prof. Dr. Özlem Karaırmak, Bahçeşehir Üniversitesi, PDR
Afetler, Psikolojik ve Toplumsal Dayanıklık  
Doç Dr. Suna Eryiğit, Univeristy of Brigthon, UK
Okul Bağlamında Sistem Odaklı Yılmazlık ( Online )
Doç. Dr. Didem Aydoğan, Adnan Menderes Üniversitesi, PDR
Yılmazlık Çatı Modeli ve Aile Yılmazlığı
Uzm. Psik. Pınar Aslan, Egeden Çocuk ve Travma Vakfı
Bilirsem Yapabilirim Programı

Panel XI Travmaya Yönelik Tedaviler 

Moderatör: Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
Konuşmacılar: Prof. Dr. Işık Karakaya, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Prof. Dr. Füsün Akdeniz

Prof. Dr. Işık Karakaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Proğramı
Ruhsal Travma Tedavisinde Oyun Terapisi
Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Egeden Çocuk ve Travma Vakfı, Psikolog, Emekli Öğr. Üyesi
EMDR Tedavisi
Prof. Dr. Füsün Akdeniz, Psikiyatrist Emekli Öğr. Üyesi
Mindfulness

Panel XII - Uzaktan Eğitim, Digital Oyun ve Sosyal Medya Kullanımının Çocuk ve Ergenlere Yansımaları  

Moderatör: Prof. Dr. Bedriye Öncü
Konuşmacılar: Prof. Dr. Bedriye Öncü, Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu

Prof. Dr. Bedriye Öncü, Ankara Üniversitesi, Ergen Psikiyatrisi Birimi
Uzaktan Eğitim ve Kapanmanın Ergen Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu, Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimin Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Aylin Göztaş, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
----------------------------------

DAVETLİ KONUŞMACILAR